L’ESCOLA BRESSOL. Educació crítica des de les primeres edats

Aquest curs pretén ser una eina de reflexió i autoavaluació que permeti, i encoratgi, a les participants a poder posar en practica processos de transformació a l’escola bressol, per tal d’apropar-la més a la vida quotidiana i en conseqüència a les necessitats reals dels infants.